Uyum İletişim Kanalı

Uyum İletişim Kanalı

Weidmüller Grubunda yürürlükteki kanunlara uyum hakkında yorumlarınız ve sorularınız için.

Kendiniz yanı sıra Weidmüller Grubunun çalışanları, tedarikçileri, müşterileri ve iş ortakları veya Weidmüllerle ilgili herhangi bir hususta sağlayacağınız bilgiler, Weidmüller Grubunun veya ilgili hususla ilişkili diğer üçüncü tarafların çalışanlarını etkileyebilecek kararların alınmasına yol açabileceğini dikkatlerinize sunuyoruz.

Bu sebeple, sadece doğru olduğuna inandığınız veya şüphe duymadığınız bilgileri sağlamanızı rica ediyoruz. Doğru olduğuna inandığınız veya şüphe duymadığınız şikayetler sonucu herhangi bir yaptırıma tabi tutulmayacaksınız. Ancak, kasıtlı bir şekilde yalan veya yanıltıcı bilgi sunmanız halinde, aleyhinize yaptırımlar uygulanabilir. İletmiş olduğunuz bilgiler gizlilik içinde saklanacaktır.

* Zorunlu alan