Weidmüller'de Sürdürülebilirlik

Weidmüller'de Sürdürülebilirlik

Şirketimizi ve çevreyi gelecek nesillere başarılı ve sağlıklı bir halde bırakmak için sürdürülebilir bir şekilde çalışıyoruz. Entegre ve değer odaklı sürdürülebilirlik yönetimi şirketimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

Gelecek nesiller için üzerimize düşen sorumluluğu üstleniyoruz. Eğitimin desteklenmesi, kaynakların tutumlu kullanılması ve inovasyon kültürünün güçlendirilmesi bizim için yeni bir yaklaşım değildir. Nesillerden beri kurumsal kültürümüzün bir parçasıdır. Personelimize özen göstererek, toplumun belirlediği davranış standartlarına bağlı kalarak ve hatta yasaların belirlediği kuralların ötesine giderek sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz.

Weidmüller'de ekonomi

Kazanç potansiyelimizi, şirketimizin ve markamızın istikrarı ve bağımsızlığını garanti edecek şekilde kullanıyoruz. Bu amaçla kurumsal değerlerimiz, Müşterilerimiz, İnovasyon, Çalışanlar ve Ürün ve Süreç Kalitesi arasında mükemmel bir denge kuruyoruz. Gerçekten de uzun yıllardan beri bunu gerçekleştirdik gelecekte de gerçekleştirmeye devam edeceğiz.

Tüm dünyada 1.000'i aşkın sınai mülkiyet hakkı

Tüm dünyada 1.000'i aşkın sınai mülkiyet hakkı

Tüm dünyada 1.000'i aşkın sınai mülkiyet hakkı

Ulusal ve uluslarası standartlaştırma kuruluşlarıyla işbirliklerimiz sayesinde, yeni pazar geliştirmelerine aktif bir şekilde katılarak bugünün ve yarının teknolojilerini şekillendirmeye yardımcı oluyoruz.

30.000'i aşkın müşteri

30.000'i aşkın müşteri

30.000'i aşkın müşteri

Tüm dünyada, inovasyon ile gelişiyoruz ve üretimlerimizi sürdürüyoruz. Tüm dünyada müşterilerimize özel ürün ve çözümler sunuyoruz

Weidmüller'de çevre sorumluluğu

Kullandığımız hammaddeler, emisyonlar ve enerji tüketimimizi sürekli olarak azaltarak çevre sorumluluğumuzu hayata geçiriyoruz. Bu yüksek standardı aynı zamanda tüm dünyadaki partnerlerimizden de bekliyoruz.

11.000 metre kare ultra modern üretim binası

11.000 metre kare ultra modern üretim binası

11.000 metre kare ultra modern üretim binası

Detmold üretim tesislerimizin plastik üretim süreçleri mümkün olabildiğince verimli ve çevre dostu olacak şekilde tasarlandı. Üretimde minimum enerji tüketimini sağlayan yenilikçi teknolojiler sayesinde bunu başardık.

Kaçınılmaz kayıp alanlarının belirlenmesi için enerji izcileri

Kaçınılmaz kayıp alanlarının belirlenmesi için enerji izcileri

Kaçınılmaz kayıp alanlarının belirlenmesi için enerji izcileri

Stajyerlerimiz, stajyerlik görevlerinin yanında, şirket içinde enerji izcisi olarak hareket ederek potansiyel enerji israfı kaynaklarını aramaktadır.

Almanya'da ve tüm dünyada çeşitli inisiyatiflerde aktif rol alıyoruz

Almanya'da ve tüm dünyada çeşitli inisiyatiflerde aktif rol alıyoruz

Weidmüller, aşağıda belirtilen inisiyatiflerin kurallarını açık bir şekilde kabul ederek sürdürebilir aksiyonlara yönelik hedef ve projeleri desteklemektedir.

ZVEI Davranış Kuralları

ZVEI Davranış Kuralları

Sorumluluk üstleniyoruz - küreselleşme bağlamında da. ZVEI Davranış Kurallarını imzaladık. ZVEI Davranış Kuralları, uluslararası köklü örnekleri referansı olarak alırken tüm ilgili konuları kapsamaktadır. Farklı dillerde ZVEI Davranış Kuralları metninin linklerini aşağıda bulabilirsiniz. ZVEI Davranış Kurallarının uygulanması gönüllülük esasına dayanmaktadır. İşletmelerin müşterilerine sunacakları beyanlar veya tedarikçilerden eş değer beyanlar talep etmek için bir model görevi görmektedir.

Davranış Kurallarını İndirin

RoHS ve REACH

RoHS ve REACH

Değer odaklı bir şirket olarak, Weidmüller, müşterisine, personeline, toplumuna ve çevresine karşı sorumluluklarının bilincindedir. İşte bu yüzden, Weidmüller doğal olarak 2011/65/AB Sayılı ROHS direktifi bağlamında sorumluluklarını yerine getirmektedir.

Ve hatta Weidmüller direktifin hükümlerini aşan tedbirler almaktadır. 20 yıl önce, Weidmüller plastiklerde kadmiyum kullanmaya son vermiştir. ROHS Direktifinin cihaz sınıfları ve ilgili ürünleri bakımından göstergelerine bakılmaksızın, Weidmüller tüm malzemeleri ve ürünleri bu direktif kapsamında ele almayı amaçlamaktadır.

REACH Tüzüğü 1. madde kapsamında amaçları yerine getirmek için, Weidmüller olarak öncü niteliğindeki tedbirleri hayata geçirdik. REACH, ortaya çıkan yeni bilgiler ve yeni taleplere cevapların esnek ve dinamik bir şekilde yanıtlanması halinde ancak başarılı olabilecek bir öğrenme sistemidir.

Çevre sorumluluğunu ön planda tutan bir şirket olarak Weidmüller, 1907/2016 REACH Tüzüğü kapsamında tedarik zinciri ve tüm bilgi akışı çapında iletişim için sorumluluk üstlenmektedir. REACH Madde 33'a göre, ürünlerindeki maddelere ilişkin bildirim yükümlülüğü sadece Yüksek Önem Arz Eden (SVHC) maddeleri için geçerlidir. Avrupa Kimyasallar Ajansı ECHA, hangi maddelerin bu tüzüğe tabi olduğuna karar vermektedir (bkz: REACH Madde 59). Aday listesinin güncel versiyonu ECHA websitesinde yayınlanmaktadır.

Tedarikçilerimizin bildirimlerine göre, halihazırda bazı ürünlerimizde Madde 33 ile belirlenen bildirim limitlerinin üzerinde SVHC maddeler bulunmaktadır. Ancak bu durumun, ECHA tarafından yayınlanacak yeni SVHC'ler sonrasında değişme olasılığı bulunmaktadır. Bildirim yükümlülüklerin başka Weidmüller Arayüz ürünleri için geçerli olması üzerine, etkilenen ürünler ve içerdikleri SVHC'ler online ürün kataloğumuzda yayınlanacaktır.

Toplum ve Çalışanlar

Toplum ve çalışanlarımız söz konusu olduğunda Weidmüller'in temel değerlerine uygun bir şekilde sosyal ve etik kurallar çerçevesinde hareket ediyoruz. Bağlılığımız ve sorumluluğumuzu tüm dünyadaki Weidmüller merkezlerinde hayata geçiriyoruz. Bu "Weidmüller yardım eder!" şemsiyesi altında, Weidmüller Almanya ve tüm dünyada sürdürülebilir ve sosyal taahhütlerini bir araya getirmektedir.

Weidmüller Akademisi

Weidmüller Akademisi

Weidmüller Akademisi

Eğitim başarının anahtarıdır! Akademi, eğitim ve bilgi transferiyle ilgili tüm faaliyetleri bir araya getirmektedir. Kurulduğu 2003 yılında beri insanları ve bilgi birikimlerini birleştirmektedir.

Sürdürülebilirlik Broşürü