İnsan Kaynakları

Weidmüller olarak bir şirketin performansının büyük ölçüde şirketteki insanlara bağlı olduğunun farkındayız

İnsan Kaynakları

Bizi farklı yapan ne?

Bir şirketin başarısını güvence altına almak için, kendi sorumluluk alanlarındaki günlük zorluklar konusunda tutkulu olan nitelikli çalışanlar elzemdir. İnsan Kaynakları Yönetimimiz, Weidmüller'deki çalışma sistemini şekillendirme görevini üstlenmiş olup böylece şirketin gelecekte yaşayabilmesini sağlamaktadır.

Şirketin gerekliliklerini çalışanların çıkarlarıyla uzlaştırmak hem bir amaç hem de zorluktur. Sonuç olarak, personel planlama ve işe alım, İnsan Kaynakları Yönetimi açısından tüm personelin potansiyelinin sürekli olarak desteklenmesi kadar önemlidir. Mesleki güvenlik ve sağlık yönetiminin yanı sıra adil, şeffaf ve rekabetçi ücretlendirme sistemleri konulu programlar da buna dahildir.

Kültür

Weidmüller'deki kurumsal kültür, tüm çalışanlar arasında ve tüm seviyelerde dostça iş birliği ve takdir edici davranışlarla karakterize edilmektedir. Biz çeşitliliğe değer veriyoruz ve farklı ekiplerin güçlü yanlarını biliyoruz. Ne de olsa, bir şeye sadece her açıdan bakarsanız tüm resmi görebilirsiniz. Farklılık tüzüğüne olan bağlılığımızla da vurgulandığı gibi, Weidmüller'de ırkçılığa ve ayrımcılığa yer yoktur.

Çalışanlarımızın tümü, kendi çalışma alanlarında karar verme konusunda oldukça fazla özgürlüğe ve kapsama sahiptir, ancak özgürlük aynı zamanda kişinin kendi eylemleri için sorumluluk alması anlamına da gelir. Bu talebi uzun vadede karşılamak amacıyla, küreselleşmiş, hızla değişen ve giderek dijitalleşen bir dünyanın artan zorluklarını karşılayabilen kültürel gelişim için sürekli çaba sarf ediyoruz.

Motive edici çalışma ortamı

Weidmüller'de iş birliğine dayalı, kendine güvenen bir çalışma kültürünü desteklemek için motive edici bir çalışma ortamına büyük önem verilmektedir. 2019 yılında açılan Müşteri ve Teknoloji Merkezi, sadece Detmold'daki çeşitli yerleri bağlamakla kalmayıp aynı zamanda 600'den fazla çalışan için son teknoloji bir çalışma ortamı da oluşturmaktadır. Gelişmiş iletişim teknolojisi, açık oda kavramlarıyla gelen çokça şeffaflık ve mobil kısımlar sayesinde gelen esneklik, disiplinler arası fikir alışverişini destekler ve fikirlerin gerçeğe dönüşebileceği üretken bir ortam sağlar.

Bu konsept, diğer bina ve mekanlarda giderek daha fazla uygulanmaktadır. Üretim ve lojistik alanındaki işler de, takım çalışması ve esneklikle ilgili gerekliliklerin yanı sıra mesleki güvenlik ve sürdürülebilir yönetimdeki en yüksek standartları izlemeye başlamaktadır. Monoton, ergonomik olarak elverişsiz faaliyetler giderek otomatikleşmekte ve insanlar ve robotlar arasındaki iş birliği sürekli olarak gelişmektedir. Deneyim kazandığımız nokta da burasıdır; ki bu nokta, bizim için müşterilerimize tavsiyede bulunurken de yararlıdır.

Dijitalleşme ve Yeni Çalışma

Fakat yine de cazip bir çalışma ortamı, Weidmüller'deki yeni çalışma dünyasının sadece bir yüzüdür. Ekonomik süreçlerde ve sosyal gelişimde artan dinamizm, yüksek bir inovasyon hızının yanı sıra çevik, pazar odaklı ve müşteriye dönük eylem gerektirmektedir. Sonuç olarak, çalışanlar da esneklik ve adapte olabilme konusunda sürekli yeni gerekliliklerle karşı karşıya kalmaktadır. İnsan Kaynakları Yönetiminin görevi, çalışanların değişim yönetimi becerileri kazanmasını sağlamak ve ilgili süreçleri desteklemektir. Çevik çalışma yöntemleri, zaman ve mekândan bağımsız çalışma seçeneği ve yapılandırılmış bir aşinalık süreci Weidmüller'in hem çoktandır hizmet veren, hem de yeni çalışanların geleceği şekillendirmede yardımcı olabilmeleri için kullandığı unsurlardan yalnızca birkaçıdır.

Eğitim

Şirketteki tüm eğitim konularını Weidmüller Akademisi şemsiyesi altında bir araya getirdik. Burası, geniş bir çıraklık yelpazesi ve ikili öğrenim alanları vasıtasıyla, genç personelimizin eğitimini sağladığımız yerdir. Dijital öğrenme yönetim sistemimiz çalışanlarımızın sürekli eğitiminin kalbindedir. Bu sistem, mobil cihazlar da dahil olmak üzere, 24 saat boyunca erişilebilen çok çeşitli çevrim içi kurslar ve dijital bilgi kaynaklarını içerir. Bu hizmetler; yöneticilere yönelik belli programlar ya da geri bildirim veya çevik proje yönetimi gibi konuları kapsayan programlar gibi çeşitli sınıf eğitim oturumları ve konuya özgü veya hedef gruba özgü eğitim programları ile tamamlanmaktadır.

Weidmüller Akademisi ayrıca müşterilerimize ürünler ve uygulamalar hakkında eğitim de vermektedir.