Weidmüller Akademisi

Bilgi ağlarıyla genişleyen ufuklar

Weidmüller Akademisi

Bilgi ağlarıyla genişleyen ufuklar

Weidmüller Grubu, 2003 yılından bu yana eğitimle ilgili tüm faaliyetleri Weidmüller Akademisi'nde birleştiriyor. Almanya ve Asya'daki iki noktada, genç personelin eğitimi, çalışanların süregelen ilave nitelikleri ve harici kurumlar, üniversiteler ve ağlarımızdaki diğer ortaklarla nitelikli bilgi alışverişi yoluyla şirket içinde bilgi birikimleri oluşturma amaçlı girişimler üzerinde duruluyor.

Weidmüller Akademisi, sosyal sorumluluk ruhuyla çeşitli eğitim girişimlerini desteklemeye de kararlı. Akademide, gençler arasında yaratıcılık, inovasyon ve teknoloji alanında ilgi ve heves uyandıran STEM disiplinlerinin (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) ve faaliyetlerin güçlendirilmesi üzerinde duruluyor. 2019 yılında Weidmüller Akademisi, nitelik ölçümleriyle yaklaşık 12 bin katılımcıyı ve 136 stajyer ve ikili öğrencileri destekledi.

Dijital teknoloji ve süreçlerin uygulanmasının yanı sıra bunların iş dünyası ve özellikle de öğrenme üzerindeki etkileri öncelikli girişimimiz olan "Eğitim 4.0 - eAcademy'ye Giden Yolumuz"'un odak noktası.

Bilgi ağlarıyla genişleyen ufuklar

Weidmüller, gençlere hâlâ okuldayken iş dünyasına dair içgörü sağlıyor ve gelecekteki kariyerlerini ve öğrenim yollarını seçmeleri için yardım ediyor. Okuldan ayrıldıklarında çeşitli eğitim ve öğrenim olanakları sunuluyor. Weidmüller Akademisi şemsiyesi altında, ondan fazla teknik ve ticari meslekte eğitim veriyoruz ve çeşitli üniversitelerde de ikili öğrenim kursları sunuyoruz. Bu şekilde, şirketin üstün nitelikli çalışanları olduğundan emin olurken gençlere de kariyerlerine başlamaları için bir şans veriyoruz. Ayrıca genç akademisyenlere, ister stajyerlik, ister çalışan öğrenci faaliyetleri veya ister diploma tezleri olsun, pratik deneyimler edinmeleri için çeşitli fırsatlar sunuyoruz. Öğrencilerimizin pratik iş dünyasına ilk adımlarını atmalarını desteklerken, en son araştırma bilgilerine ve yeni ve kendini adamış genç yeteneğe sahip olduğumuzdan da emin oluyoruz.

Eğitim Merkezi

Eğitim Merkezi, Weidmüller Akademisi'nin esnek öğrenme için bireysel ve metodolojik gereksinimleri de dikkate alarak, ihtiyaç tabanlı öğrenme olanaklarını geliştirdiği ve uyguladığı yerdir. Merkezi bir Öğrenme Yönetim Sistemi çalışanlara eğitimlerini bağımsız olarak düzenleme ve ilerlemelerini izleme olanağı sağlar. Sistem ayrıca çok çeşitli mobil öğrenme fırsatları sunarak katılımcılara ne zaman ve nerede öğrenmek istediklerine karar verme özgürlüğü sağlıyor.

Bir çözüm sağlayıcı ve güvenilir bir ortak olarak, Weidmüller Akademisi aracılığıyla uygulamaya özel ve ürüne özgü bilgiler elde etmek için müşterilerimize gittikçe daha fazla fırsat sunuyoruz.

Ağlar

Weidmüller Akademisi, teknoloji ve eğitim bağlamında yenilikçi girişimlere ve çeşitli ağlara aktif katılım yoluyla şirketi temsil ediyor. Akademik araştırma kuruluşları ve girişimci teknoloji gelişimi arasındaki bilgi transferi, yerel ve uluslararası üniversiteler ve kurumlarla sürekli temas halinde korunuyor. Weidmüller Akademisi aktif bir arayüzdür ve OWL Maschinenbau, OWl ve Bildung 4.OWL gibi teknoloji ve eğitim ağlarında ortaktır. Weidmüller Akademisi, iş birlikli bilimsel projeler başlatıp bu projelere katılmakta olup ZVEI'deki [Elektrik ve Elektronik Üreticiler Derneği] Otomasyon Araştırma Derneği, Lippe Bildung e.G. veya DIHK'deki [Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Derneği] Eğitim Komitesi gibi çeşitli komitelere üyedir.

Nitelik

Weidmüller Akademisi'ndeki personel gelişimi, çalışanlarımızın kişisel sorumluluklarına dayanmaktadır ve sürekli bireysel gelişimden beslenen bir öğrenme kültürünü yaymaktadır. En son kanıtlanmış tanı, geri bildirim ve transfer değerlendirme yöntemleri tarafından desteklenen ihtiyaç değerlendirmelerine göre, her ihtiyaca yönelik öğrenme olanakları bulunmaktadır.