Tesis planlayıcıları için yaratıcı perspektif

Tesis planlayıcıları için yaratıcı perspektif
FreeCon Contactless ile temiz oda uygulamaları, partikül kontaminasyonu olmayan temiz bağlantılardan yararlanır

Tesis planlayıcıları için yaratıcı perspektif

Temassız aktarım teknolojisi, otomasyonda yeni fırsatlar yaratıyor. Manuel fiş bağlantısının bir seçenek olmadığı durumlarda, Freecon Contactless bağlantı otomasyonuyla uygulanabilmektedir.

Kısa mesafelerde temassız güç aktarımı iki elektrik devresi arasındaki indüktif bağlantıya dayanmaktadır. Elektrik kontakları ile tamamen dağıtım ve kaynak ile tüketiciyi mekanik olarak ayırma olasılığı, çok çeşitli olası uygulamalara yol açar.

Sistem, özellikle yüksek koruma düzeyine ihtiyaç duyan ve büyük bir mekanik yıpranmaya tabi olan mobil tüketiciler ve özel çevre koşulları için çekicidir. Elektrik tüketicilerinin geleneksel bağlantı sistemlerine göre, bu güç aktarım yöntemi, tesis planlayıcılarına geniş bir yaratıcılık imkanı sunan bir alternatiftir.

Bir fiş konektörünün değiştirilmesinden daha fazlası.

Temassız güç aktarımı, sadece fiş konnektörün yerini almaz. Aynı zamanda bağlantı kurmanın tamamen yeni olasılıklarını da açar. Bu sayede, örneğin, primer ve sekonder taraflar herhangi bir yönden bir araya getiriliyor ve elemanlar dönerken bile güç aktarımı yapılabiliyor. Yine de henüz tasarlanmamış uygulamalar da mümkündür çünkü iki eleman otomatik olarak bir araya getirilerek bir bağlantı yapılabilir.

Temiz oda uygulamaları

Temiz oda uygulamaları

Temiz oda uygulamaları

Örnek uygulamalar:
Tıbbi cihazlar, gıda endüstrisi, elektrik endüstrisi (örneğin, PCB veya yarı-iletken üretimi), radyoaktif ortamlar

Zorluk:
Temiz oda uygulamalarında, ürün ve proseslerin temiz tutulması ve kontaminasyonun önlenmesi belirleyici faktörlerdir. Bu amaçla, uygulamaların ne toz ne de kirlerin giremeyeceği şekilde dış ortamdan izole edilmesi gerekmektedir.

FreeCon Contactless ile çözüm:
Soketli bağlantılar, temiz oda uygulamalarında daima partikül kontaminasyonuna neden olmaktadır. Diğer taraftan temassız güç aktarımı, bir cam duvardan bile geçebilen temiz bağlantılar sağlamaktadır. Bu özellik plastik, karton ve sıvılar için de geçerlidir - hava boşluğundaki malzeme metalik veya manyetik olmadığı sürece, aktarım mükemmel bir şekilde çalışmaktadır.

Mobil sistemler için otomatik şarj

Mobil sistemler için otomatik şarj

Mobil sistemler için otomatik şarj

Örnek uygulamalar:
Sürücüsüz forkliftler, taşıma sistemleri, robotlar için batarya şarj istasyonları

Zorluk:
Pek çok depo ve üretim yerlerinin yaygın bir özelliği olan otomatik taşıma sistemleri, tüm işleri insan yardımı olmadan gerçekleştiriyor. Batarya şarjı için gerekli olan soketli bağlantıyı yapmak için sadece bir çalışan gerekiyor.

FreeCon Contactless ile çözüm:
FreeCon Contactless, bu manuel iş adımını bile gereksiz kılıyor. Sürücüsüz taşıma sistemleri, batarya bitmeden hemen öncesinde veya iş günü sonunda bağımsız bir şekilde şarj istasyonuna gider. Sonuç, etkili bir zaman ve maliyet tasarrufu olup yatırımınız kazanca dönüşmeye başlıyor.

Sık bağlantı çevrimleri gerektiren uygulamalar

Sık bağlantı çevrimleri gerektiren uygulamalar

Sık bağlantı çevrimleri gerektiren uygulamalar

Örnek uygulama:
Robot üzerinde değiştirilebilir aletler

Zorluk:
Otomotiv sektörü, tool değiştiren endüstriyel robotlar gibi sık bağlantı çevrimleri gerektiren uygulamalar kullanmaktadır. Tutma veya kaynak gibi farklı görevler için bağımsız bir şekilde değiştirebildikleri çeşitli aletlerle çalışmaktadırlar.

FreeCon Contactless ile çözüm:
FreeCon Contactless ile, mekanik geçmeli bağlantıların yol açtığı büyük aşınmalar tamamen ortadan kaldırılmaktadır. Bu, kontak bakım ve değişimi açısından zaman ve para tasarrufu sağlarken, bakım işi veya kusurların yol açabileceği makine arızaları da büyük ölçüde azaltılmaktadır.

Danışmanlık & Destek

Sercan Olca

Teknik Destek Mühendisi