Home

ACT20P Bridge

Tartı Sistemleri için Bridge-Dönüştürücü

 
  • Dönüştürme

    Köprü geriliminin dönüştürülmesi. 4x350 Ohm ve 10V köprüleri besleyebilir.

 

  • Koruma

    Sahadan gelen negatif etkiler 3 yollu (Besleme/Giriş/Çıkış) izolasyon ve

    2,2KV izolasyon gerilimi ile engellenir.

 

  • Kalibrasyon

    Sahada modül üzerinden basit ve güvenli kalibrasyon. Ön kapak arkasındaki

    düğmeler ile farklı tipteki Loadcell ‘ler seçilebilir.

 

  • Dara - Ayarı

    Boş ağırlığın tespiti (sıfırlanması) için modülde switch veya PLC bağlantısı

 

  • Hassas Ölçüm

    6 kablolu bağlantı girişi ve yüksek hasasiyet (0,05%) hasas ölçüm olanağı

    sağlar.